Pre-Registration for Entrance Examination

Council For Technical Education and Vocational Training

Mahuregadhi Polytechnic Institute (MPI)

Nunthala, Khotang

Pre-Entrance Registration form:
This Form is developed in order to facilitate the Interested canditates willing to Pursue Diploma Courses at Council For Technical Education and Vocational Training, Mahuregadhi Polytechnic Institute, Nunthala, Khotang. Which is the Constituent State of the Art Polytechnic of CTEVT for Sustainable TVET Programs having mission to Impart the global job market responsive Sustainable and Greening TVET programs for youths and goal to Ensure 85% employment (at least 50% entrepreneurial) of graduates providing sustainable quality Education and Training. You will be informed after publication of formal notice from CTEVT regarding Entrance Examination and selection of students on full fee programs in merit basis..
For details: 9801100233, 9807728733, 9825943778, 9846440168, 9818280679, 9842905278, Website: mpi.edu.np, www.ctevt.org.np. Email: admission@mpi.edu.np

प्री-रजिस्ट्रेसन फारम :
यो फारम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, महुरेगढी पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट, दिक्तेल रु. म. नगरपालिका-१३, नुनथला, खोटाङमा डिप्लोमा तह पढ्न इच्छुक प्रशिक्षार्थीहरुको सहयोगका निम्ति बनाईएको हो । दिगो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरुको नमुना पोलिटेक्निक बन्ने दुर दृष्टी रहेको यस शिक्षालय CTEVT को आंगिक संस्था हो, जसको ध्येय विश्व रोजागार बजारको माग अनुरुप युवाहरुकालागि दिगो र समावेसी TVET कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवस्यक संरचना स्थापना गर्ने रहेको छ भने प्रचलित TVET प्रणालीबाट विश्व बजारको माग अनुरुप सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्दै रोजगार सुनिश्चित गर्ने लक्ष यस शिक्षालयले राखेको छ । CTEVT बाट प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्रकाशित भए पश्चात तुरुन्त सम्पर्क गरिने छ ।
थप जानकारी: 9801100233, 9807728733, 9825943778, 9846440168, 9818280679, 9842905278. वेव: mpi.edu.np, www.ctevt.org.np. Email: admission@mpi.edu.np

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *