प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

सानोठिमी, भक्तपुर

डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तहको पूर्ण शुल्किय खुला कोटा

प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन फाराम २०७७


महुरेगढी बहुप्राबिधिक शिक्षालय


ठेगाना
आफूले अध्ययन गर्न चाहेको शैक्षिक कार्यक्रम छान्नुहोस्